Hörselprodukter

Vi utför givetvis Inmätningar enligt IEC 60118-4.och installationer av hörselslingor.

För att säkerställa att hörslingeanläggningar uppfyller krav på fältstyrka, jämnhet och frekvensåtergivning finns sedan 1995 en internationell standard IEC 60118-4. Det är viktigt planera slinginstallationen noggrant och kontrollera anläggningen när installationen är klar för att uppfylla IEC-60118-4. Detta utförs av oss med en FSM 2.0 fältstyrkemätare, ett professionellt mätinstrument.

ctc-296x300
p-ctc-298x300
pls-x5-300x72
pls-x1-300x84
pls-x3-300x84
wms470p-8-xlarge

Audio & Musikservice AB

Postadress:
Mossgatan 28 , 93170 Skellefteå

Besöksadress:
Mossgatan 28 , 93170 Skellefteå
> Se Karta

Kontakta oss

Telefon: 070-312 90 57
Mobil: 070-3129057
E-post: audiomusikservice@gmail.com

Social media